Siyasette Özgür Akşan

Lavraysa Politik

LP (Lavrasya Politik), 19 Mayıs 2016 tarihinde kuruluş temelleri atılmış ve etkin faaliyetlerine başlamış olan bir düşünce kuruluşudur. Dr. Akşan Lavrasya Politik’in kurucu üyesi ve başkanıdır.

Lavrasya ismi, süper kıta Pangea’nın parçalanmasından sonra oluşan ve kuzeyde yer alan kısmın adıdır. Pangea’nın güneyde yer alan kısmı ise Gondvana olarak adlandırılmıştır. Türkiye’nin coğrafi konumu dikkate alınarak, kuruluşumuzun ismi ‘Lavrasya’ olarak belirlenmiştir.

LP’nin temel ilgi alanları, Lavrasya kıtası üzerinde yer alan devletler, sivil toplum, teknoloji, sağlık, doğal kaynaklar, mali ve askeri konuları kapsar. Bunlar arasında, özellikle vatandaşlık, toplumsal hareketler ve sosyal güç kaynaklarına yönelik sosyolojik analizler bulunmaktadır.

LP’nin en önemli hedefi, siyasi düşünceye etki etmektir. Bu kapsamda, Türkiye’nin içinde bulunduğu stratejik partnerler ve dışarıda bulunan müttefik ülkeler ile ilgili sağlıklı bir dönüşüm ve aktif düşünce üretmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, itilaf yapılarına karşı aktif düşünce üretme hedefimiz bulunmaktadır. LP olarak, siyasetin tüm kademelerinde sağlıklı bir dönüşümü desteklemek ve aktif politikalar üretmek bizim en büyük hedefimizdir.